Minecraft Harnaś Mod mod 2024 download
logo
minecraft mod Harnaś Mod

Harnaś Mod

Game Version: 1.15.2
Total Downloads: 37
Updated: Jan 27, 2021
Created: Jan 26, 2021
Download Harnaś ModDownload Earlier Versions

Earlier Versions

Name Size Uploaded Game Version Downloads
Harnaś Mod v1.0.0 release 1.79 MB Jan 27, 2021 1.15.2 37 download Harnaś Mod Harnaś Mod v1.0.0 releaseDownload

Screenshots

Description

Share this:

[Polski]

Mod dodaje harnasia do gry, ale crafting jego nie jest taki prosty! Zobacz czy dasz sobie rade z tą skomplikowaną recepturą. Ale spokojnie! Ciężkość craftingu zwróci się z przyniesionymi skutkami wypicia! Po wypiciu gracz otrzymuje wiele przydatnych efektów na 22 sekundy, a można je wykorzystać w różne sposoby zależnie od sytuacji! Więc nie zwlekaj i zainstaluj!

 

O pytania proszę pisać w komentarzach.

 

[English]

The mod adds harnasia to the game, but crafting it is not that easy! See if you can handle this complicated recipe. But take it easy! The severity of the crafting will pay for itself with the effects of drinking! After 
drinking, the player receives many useful effects for 22 seconds, and they can be used in various ways depending on the situation! So don't hesitate and install! Please write about any questions in the comments section.

Comments

Add a comment